Masterprogram i psykologi

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i psykologi 2022/2023
Anmälan

Vill du lära dig om den senaste forskningen inom psykologi? Programmet ger fördjupad förståelse för hur det mänskliga psyket fungerar inom områden som utvecklingspsykologi, emotion, kognition och klinisk psykologi. I undervisningen diskuteras hur grundforskning kan bidra till social hållbarhet och psykisk hälsa. Du kan även göra praktik inom forskargrupper. Programmet förbereder till forskarstudier eller som expert inom organisation och statsförvaltning.

Observera att detta masterprogram inte är en yrkesutbildning som leder fram till legitimation som psykolog.

Om programmet

Programmet ger bred och fördjupad kunskap inom området psykologi och har nära anknytning till den forskning som bedrivs vid institutionens avdelningar. Du får ta del av aktuell forskning inom utvecklingspsykologi, kognition och perception, emotion och biologisk psykologi samt klinisk psykologi och psykisk hälsa. Programmet utvecklar din förståelse för ett vetenskapligt tillvägagångssätt och ger dig praktiska färdigheter i forskningsarbete. Du siktar kanske på en akademisk karriär eller vill arbeta som expert inom organisationer eller statsförvaltning till exempel inom HR, utbildning eller hälsa.

Programmet karakteriseras av följande delar:

  • Lärarna är aktiva forskare från olika forskningsavdelningar som representerar utvecklingspsykologi, kognition och perception, emotion och biologisk psykologi samt klinisk psykologi och psykisk hälsa.
  • Programmet lyfter fram hur psykologin som vetenskap kan relateras till dagsaktuella utmaningar ifråga om hållbar samhällsutveckling till exempel när det gäller social hållbarhet och psykisk hälsa.
  • Under senare del av programmet kan du välja att göra vetenskaplig praktik inom någon av institutionens forskargrupper. Du får utveckla färdigheter i det vetenskapliga hantverket till exempel att utgöra en viss typ av mätningar i den dagliga verksamheten.

Institutionens forskningsavdelningar har tillgång till avancerade mätmetoder beträffande ögon- och kroppsrörelser, matematiska modelleringsmodeller, fysiologiska mätningar, hjärnavbildningar samt beteendestudier i laboratoriemiljö.

Studentprofil

Det här programmet passar för dig som har ett starkt intresse för psykologin som vetenskap - kanske har du ambitionen att gå vidare till doktorandstudier eller så är ditt intresse inriktat mot att kunna omsätta dina kunskaper till samhälleliga förbättringar inom organisationer, näringsliv eller samhällsförvaltning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med psykologi som huvudområde. Filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) kan uppnås efter ett års studier.

Upplägg

Den första terminen består av två obligatoriska kurser i dels kognition och perception dels emotion och biologisk psykologi ,samt två metodkurser. Den andra terminen börjar med två obligatoriska kurser i utvecklingspsykologi och klinisk psykologi och den andra halvan av terminen består av valbara kurser i psykologi (15 hp).

Under den tredje terminen kan du välja valbara kurser om 30 hp varav en möjlighet är att välja en kurs i vetenskaplig praktik (15 hp). Du kan alltså välja mellan valbara kurser i vetenskaplig praktik, andra valbara kurser i psykologi eller söka valbara kurser inom andra närliggande ämnesområden inom Uppsala universitet.

Den sista terminen ägnas till att skriva ett vetenskapligt arbete, 30 hp.

Kurser inom programmet

T1

Kognition och perception, 7,5 hp

Emotion och biologisk psykologi, 7,5 hp

Psykologiska mätmetoder, 7,5 hp

Statistisk design och analys, 7,5 hp

T2

Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Klinisk psykologi, 7,5 hp

Valbara kurser i psykologi, 15 hp

T3

Möjlighet att välja vetenskaplig praktik (15 hp) samt valbara kurser i psykologi eller inom andra närliggande ämnen (15 hp).

Alternativt att välja valbara kurser i psykologi eller närliggande ämnen (30 hp, dvs hela terminen)

T4

Vetenskapligt arbete, 30 hp

Om undervisningen

Programmet är forskningsorienterat och bygger på teori och empirisk forskning. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturinläsning, handledning av vetenskaplig praktik och författande av vetenskapliga texter. Studenterna uppmuntras till att diskutera och värdera vetenskaplig kunskap i akademiska seminarier. Skriftlig och muntliga framställning av egna arbeten är en central del av undervisningen. Du ges möjlighet till praktisk träning i forskningsarbete och att göra en längre vetenskaplig praktik och att skriva uppsats inom ett forskningsprojekt.

Studera utomlands

Under tredje terminen med valbara kurser (30 hp) finns möjlighet att förlägga valbara kurser till utbytesstudier.

Karriär

Programmet förbereder för såväl en akademisk karriär som arbete inom offentliga myndigheter eller privata organisationer eller företag. Det kan gälla personalarbete, hälsofrämjande åtgärder, riskbedömningar eller preventiva insatser för individer eller grupper.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i psykologi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2355 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp psykologi varav minst 7,5 hp metod och statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig Terje Falck-Ytter

terje.falck-ytter@psyk.uu.se

018-471 25 22

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

info@psyk.uu.se

Programstart och registrering

Welcome to the international Master's Programme in Psychology at Uppsala University.

Registration for this programme is obligatory and will be handled by roll-call during the introduction day on August 24th. Students need to register in person by providing their valid ID to the programme administrator. More information and schedule for this day will be published in Studium on the programme's start page.

Should you be unable to attend the registration process, you must contact the programme administrator latest on Monday, August 22nd and register by showing a valid ID no later than Monday, August 29th.

Note that students who don't register for the programme will lose their place.

If you would like to cancel your place on the programme, please inform the programme administrator soonest so we can offer the place to the next applicant on the waiting list.

Students need to create and activate a student account in order to be able to access the services that the University offers including Studium.

Studium is used as the main platform for the distribution of course material, information and registration of results.

The course syllabus and schedule can be found in Studium. The schedule is also published at schema.uu.se.

Welcome on August 24th!

Applicants on the waiting list will be called by mail and/or phone latest September 9th. There is no roll-call for admissions from the waiting list.

Senast uppdaterad: 2021-03-02