Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik

Läsåret 2022/2023

Vill du hjälpa till att utveckla en mer hållbar industri? Tycker du om att leda andra och vill vara med och påverka framtidens näringsliv? Då är högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik definitivt ett alternativ för dig. På programmet lär du dig bland annat om digitalisering, förändringsarbete och hållbar utveckling, detta i ett nära samarbete med möjliga framtida arbetsgivare.

Programmet ges på Campus Gotland, i Visby.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik ger dig breda kunskaper inom industriell teknik med omfattande förståelse för hur hållbarhet kan användas i arbetet med att utveckla framtidens industriella produktion. Du lär dig bland annat att förbättra olika processer inom verksamhetsstyrning, logistik och produktionsledning. Det innebär att du kommer kunna skapa mer effektiva flöden mellan olika aktiviteter i industriella företag.

Under utbildningen kommer du att lära dig traditionella ingenjörskunskaper inom flera områden såsom:

 • matematik
 • datavetenskap
 • logistik
 • produktionsledning
 • styr- och reglersystem
 • mekanik.

Du får även färdigheter industriell management, där du bland annat studerar:

 • projektledning
 • industriell ekonomi
 • ledarskap
 • verksamhetsutveckling.

Detta kommer att utveckla din förmåga att skapa förändring. Kombinationen av traditionella ingenjörskunskaper och kunskaper inom ledarskap och utveckling skapar förutsättningar för att vara med och driva utvecklingen av en hållbar industri.

Samarbete med lokala aktörer

Utbildningen har ett nära samarbete med flera företag. De deltar även i den strategiska utvecklingen av utbildningen. Några exempel på företag är Arla, Gotlands energi (en del av Vattenfall), Cementa och SweProd.

Med bland annat deras hjälp får du under hela utbildningen tillämpa dina kunskaper och färdigheter i att lösa verkliga problem. Det sker bland annat genom gästföreläsningar, studiebesök, fallstudier, projektarbeten och flera skarpa uppgifter och projekt. Tack vare samarbetena får du även möjlighet att skapa viktiga kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Upplägg

Under programmet lär du dig att utveckla och förbättra processer och system utifrån ett hållbarhetsperspektiv baserat på ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Det är viktigt att du förstår hela kedjan av industriella processer. Först då kan du optimera den och lösa problem som dyker upp. Till din hjälp har du metoder och verktyg där digitalisering och hållbar utveckling står i fokus. Under studierna lär du dig att snabbt analysera stora mängder data och på så sätt kan du följa förflyttningen av produkter i arbete i realtid.

Under tredje året har du även möjlighet att läsa en praktikkurs som genomförs hos ett företag. Du deltar själv aktivt i valet av företag. Genom praktikkursen får du ta del av företagets verksamhet rent praktiskt och får erfarenhet av att hur det är att jobba som ingenjör inom industriell teknik. Du knyter även kontakter som kan vara bra inför ditt examensarbete eller kommande yrkesliv.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisnings- och examinationsformerna varierar från både klassiska föreläsningar till mer studentaktiverande moment som seminarier, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Du kommer få träna dig på att arbeta både individuellt och i grupp med verkliga case, skarpa uppgifter och projekt från företag. Du får mycket individuell återkoppling vilket hjälper dig att självständigt kunna lösa framtida problem genom att tänka kritiskt, analytiskt och systematiskt.

Språk

Hela utbildningen och kurslitteraturen är på engelska. På programmet studerar du med studenter från alla världens hörn vilket breddar din förståelse för andra kulturer och förbereder dig för en internationell arbetsmarknad.

Studera på Campus Gotland

Du läser programmet på Campus Gotland i Visby. Studiemiljön här är småskalig vilket främjar goda kontakter studenter och lärare emellan. Varje student blir sedd och bekräftad och det finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess. Andelen lärarledd tid är stor. Utbildningarna på Campus Gotland har ett stort inslag av samverkan med omgivande samhälle, inte minst med lokal förankring. Detta ger dig värdefull erfarenhet och kontakter inför arbetslivet.

Karriär

Industriföretag står liksom övrigt näringsliv inför en struktur­omvandling som handlar om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, omställningen till fler rena och miljövänliga tekniker, samt anpassning till effektivare resursanvändning. Förändringstakten inom området har ökat markant under senare år. Det finns ett stort behov av ingenjörer som kan tillämpa ett långsiktigt förhållningssätt som involverar sociala och ekologiska aspekter inom hållbarhet, i kombination med de tidigare traditionella ekonomiska aspekterna.

Efter utbildningen kommer du ha mycket goda förutsättningar att få jobb både i Sverige och utomlands inom en rad olika branscher. Exempel på branscher du kan jobba inom:

 • energi
 • material
 • fordon
 • kläder
 • läkemedel
 • livsmedel.

Som ingenjör inom industriell utveckling kan du arbeta i många olika sammanhang. Till exempel kan du jobba inom produktion med produktionsplanering, logistik eller inköp. Du kan även jobba med verksamhetsutveckling. Din yrkesroll kan även kretsa kring arbetsuppgifter som projektledare eller ansvarig för hållbarhetsfrågor inom produktion och utveckling.

Fortsatta studier

Vill du fortsätta studera efter avklarad examen har du behörighet att söka något master- eller magisterprogram, som till exempel Masterprogrammet i industriell ledning och innovation.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1557 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Hur är det att plugga på Gotland? Hör mer från studenter, studentkåren, universitetets kurator, studie- och karriärvägledare vid Campus Gotland. Här får du höra om hur det är att läsa på Gotland, hur du hittar bostad och hur du kan få stöd och hjälp under din studietid. Gå till webbinariet!

Läs mer om studentlivet på Campus Gotland.

Läs om relaterade utbildningar vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik på Campus Gotland.

Kontakt

Studievägledare Sara Utas Vestling

studievagledning-cg@uu.se

0498-10 82 16

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02