Studieplan för Biomedicinprogrammet

Biomedicine Programme

  • 120 poäng
  • Programkod: MBN1K
  • Fastställd: 2009-03-25
  • Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Reviderad: 2011-05-02
  • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
  • Studieplanen gäller från: HT 2011
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2011:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2011)