Kollektivavtal

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och de anställdas fackliga organisationer som reglerar villkor för arbetstagare som löner, anställningsvillkor och övriga förhållanden. Ett kollektivavtal kan gälla grupper av anställda, en arbetsplats eller en hel bransch.

Kontakt

HR-generalist/motsvarande vid din arbetsplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin