Lokala kollektivavtal

För att anställningsvillkoren ska kunna verksamhetsanpassas ger Villkorsavtalet möjlighet för de lokala parterna att komma överens om att andra villkor ska gälla. Det innebär att parterna vid Uppsala universitet kan teckna lokala kollektivavtal.

Kontakt

HR-generalist/motsvarande vid din arbetsplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin