Dag Blanck: ”Nyfikenhetsforskningen är väldigt viktig”

portrait of Dag Blanck with green background

When authorities, the state, companies and other actors try to control universities for their own purposes, it becomes problematic.says Dag Blanck, Professor of North American Studies. Photo: Mikael Wallerstedt

”Det är viktigt att visa på betydelsen av fri forskning och de resultat som den ger”, säger Dag Blanck, professor i nordamerikastudier och projektledare vid Demokrati och högre utbildning. Ett exempel på fri forskning är årets Nobelpris i medicin som gick till vaccinet mot covid-19.

Varför är det viktigt med akademisk frihet?

– Det är viktigt att kunna söka efter kunskap fritt utan att mötas av olika typer av hinder. Samtidigt finns det ju ett samspel mellan universiteten och samhället, där staten ställer vissa krav, i och med att de finansierar verksamheten. Så universiteten kan inte vara fullständigt fria utan det måste ske i samspel med samhället.

Vad ser du för särskilda utmaningar för den akademiska friheten?

– När myndigheter, staten, företag och andra aktörer försöker styra universiteten för sina egna syften blir det problematiskt. Vi vet att tillväxt av kunskap sker i frihet utifrån kunskapens egna behov. Nyfikenhetsforskningen är mycket viktig och är en garanti för hög kvalitet. Styrning av kunskapstillväxten kan bli problematisk om myndigheter, företag och andra försöker använda den i sina egna syften.

– Man ser också i världen, i diskussionen om fake news och faktaresistens, en tendens att inte tro på vetenskapliga resultat. Kunskapsläget förändras hela tiden och det är farligt att inte lyssna på forskare och ifrågasätta vetenskapliga metoder.

Vad kan man göra för att stärka den akademiska friheten?

– Det finns olika metoder. Till exempel talas det om vikten av att lagstifta kring akademisk frihet. Nu finns skrivningar om akademisk frihet införda i Högskolelagen sedan 2021, och det är bra.

– Det är också viktigt att visa på betydelsen av fri forskning, de resultat som den ger och hur farligt det är om den inskränks. Årets Nobelpris i medicin som är ett tydligt exempel på vad fri forskning kan göra. Det var ingen som hade tänkt sig att man kunde få fram ett vaccin mot covid så exceptionellt snabbt. Här ser man vetenskapssamhällets enorma kraft att man gemensamt kunde bygga vidare på kunskap som redan hade utvecklats.

Annica Hulth

En vecka om akademisk frihet

"A Week on Academic Freedom" är ett gemensamt initiativ av forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt och Swedish Collegium for Advanced Study. Under en veckas tid kommer en rad evenemang att anordnas på temat akademisk frihet. Alla evenemang sker i Uppsala mellan 23–27 oktober.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin