Akademiska symboler

Om du har deltagit i någon av högtiderna vid Uppsala universitet har du säkert lagt märke till några akademiska symboler.

Sigillet

Redan omkring år 1600 tillkom universitets sigill. Ett sådant behövdes för att bekräfta brev, som utgick från universitetet. Sigillets bild, Sveriges äldsta akademiska symbol, är nu en del av Uppsala universitets logotyp.

Universitetets sigill som föreställer en barbröstad vingförsedd ängel som håller en växt i varje hand. Framför ängeln är en ring. I ringen är jordklotet omgivet av solstrålar och där står det "gratiae veritas naturae ". I sigillets utkant står det: "sigillum academiae upsaliensis".

Devisen GRATIÆ VERITAS NATURÆ betyder "sanning genom Guds nåd och naturen". Solstrålarna symboliserar Gud och jordklotet står för naturen.

Silverspirorna, trästaven och rektorskedjan

Två silverspiror ligger bredvid varandra. Deras toppar är förgyllda, runda och smyckade med detaljer och ädelstenar.

Silverspirorna.

I början av 1600-talet tillkom också de två silverspiror, som skulle uttrycka universitetets självständighet. De förvaras numera på Gustavianum. Där finns också staven av trä, som tillverkades i mitten av 1700-talet av konstnären Jean Eric Rehn och ursprungligen var ett befälstecken, använt av chefen för universitetets vaktstyrka.

Dessa tre föremål tas ofta fram för att användas vid högtidligheterna. Först bärs staven av den som kallas pedell, därefter spirorna av de båda cursorerna. Tillsammans går dessa tre, alla klädda i hög hatt och frack med gul väst omedelbart före rektor i processionen; de kan sägas vara rektors hedersvakt.

Rektor själv bär vid sådana tillfällen en rektorskedja. Den skänktes till universitetet av Oscar II vid universitetets 400-årsjubileum år 1877.

En tjock kedja ligger på ett bord. Längst ner på den är det ett porträtt på Oscar den andre i
profil.

Rektorskedjan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin