Pedellen – rektors ceremoniella vaktchef

Alla kanske inte vet att rektor har egna vakter vid sin sida under högtidliga ceremonier. Martin Andersson arbetar till vardags som handläggare vid kommunikationsavdelningen, men några gånger per år vid högtidliga tillfällen ikläder han sig en roll med mycket gamla anor. Då leder han rektors ceremoniella vaktstyrka, där han som pedell (”vaktchef”) och två cursorer har viktiga roller i traditionen.

Rektor håller tal vid pulpeten i universitetsaulan. Framför honom står de tre personer som ingår i den ceremoniella vaktstyrkan.

Martin Andersson (mitten) i rollen som pedell vid rektor Anders Hagfeldts installation.

Martin Andersson var tidigare cursor sedan 2009 tills han nio år senare fick förfrågan om att bli pedell. Hans far Sten Andersson var tidigare både cursor och pedell under sammanlagt mer än femtio år.

– Det är ett hedersuppdrag. Man leder processionen som en del i rektors vaktstyrka, en tradition sedan 1600-talet, och det är fantastiskt att den har så gamla anor. Jag är jättestolt att kunna föra den här traditionen vidare, säger Martin Andersson.

Pedellens roll genom århundradena

Ursprungligen var pedellen en form av betjänt till rektor, som dessutom hade servitörssysslor. Pedellen hade också polisiära befogenheter och kunde till exempel sätta studenter i universitetets fängelse.

Rollen har blivit mer ceremoniell genom åren, men pedellen är alltjämt vaktchef för de två cursorerna som går närmast före rektor i processionerna. Pedellens stav är från 1700-talet och cursorernas silverspiror från omkring år 1600 är de äldsta universitetsföremålen som existerar i Sverige.

– Det är en speciell känsla att hålla i så gamla föremål, men fantastiskt att de fortfarande används. Cursorernas silverspiror är till exempel centrala symboler i ceremonin vid en rektorsinstallation, säger Martin Andersson.

Pedellens roll idag

Vid doktorspromotionerna är rektors vaktstyrka också med, men där är det lite mer förberedelser inför högtiden som pedellen deltar i. Vid professorsinstallationerna är det mer enbart ett högtidsuppdrag där fokus är på processionen och ceremonin på scenen.

Även vid nästa rektorsskifte kommer alltså pedellen och cursorerna vara med, då de är en viktig del av ceremonin.

– Avgående rektor lämnar över rektorskedjan till tillträdande rektor. Samtidigt lämnas även pedellen och cursorerna över och uppe på scenen går vi rent fysiskt över från avgående rektor till tillträdande rektor.

Porträttfoto på Martin Andersson

Martin Andersson till vardags

Martin Andersson var cursor när nuvarande rektor installerades, vilket var ett väldigt speciellt ögonblick. Ett annat speciellt tillfälle var första gången han gick som pedell. När högtiderna ägde rum i domkyrkan under tiden universitetshuset renoverades var också väldigt minnesvärda ögonblick för honom.

När han först fick förfrågan om att vara en del av rektors vaktstyrka var det många av hans kollegor på universitetsförvaltningen som inte visste speciellt mycket om vad som händer under dessa högtider, trots att man då var granne med universitetshuset.

– Man hade hört att kanoner dånade, men visste egentligen inte mycket mer än att det rörde sig om någon slags ceremoni.

En högtidlig ceremoni

Vid professorsinstallationen startar den välregisserade processionen med att fanborgen tågar in i aulan med alla nationsfanor. På övre våningen i universitetshuset börjar alla de nya professorerna gå nedför den vänstra trappan medan rektors följe, inklusive speciellt inbjudna gäster som till exempel ärkebiskopen, landshövdingen, med flera, går nedför den högra trappan.

– Vi går in och ställer oss på scenen bakom rektor som ska hålla tal. Sedan ger vi plats åt fakulteterna som presenterar sina nya professorer och när utmarschen påbörjas går fanborgen först igen, varefter vi följer och avslutar åter uppe vid startpunkten.

Alla detaljer i ceremonin är noggrant planerade och repeterade för att ge ett så högtidligt intryck som möjligt. I själva detaljerna ligger mer betydelse än man kanske kan tro och efter ceremonin har det hänt att nya professorer kommit fram till honom och varit märkbart imponerade av den högtidliga inramningen.

– Dessa högtidligheter kan ju bli något av en rutin för oss, men man ska komma ihåg att för de nya doktorerna och professorerna är detta engångshändelser, kanske bland de mest minnesvärda dagarna i deras liv. Det är för deras skull vi gör detta, sammanfattar Martin Andersson.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin