Förmåner för anställda vid Uppsala universitet

Som anställd vid Uppsala universitet får du del av ett antal förmåner. Här har vi listat de viktigaste.

Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag

En timme i veckan får du utöva friskvård på betald arbetstid. Du kan få upp till 2 000 kronor per år för att täcka kostnader för din friskvård.

Anställda kan dessutom erbjudas subventionerad massage i universitetets lokaler.

Försäkringar

Under din arbetstid har du som anställd ett ordentligt skydd och omfattas då av flera olika försäkringar:

  • Tjänstereseförsäkring – Vid tjänsteresa är du som universitetsanställd eller doktorand försäkrad via kammarkollegiet
  • Tjänstegrupplivförsäkring – Innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om du som anställd skulle avlida före pensioneringen.
  • Arbetsskadeförsäkring – Om du skadar dig på arbetsplatsen kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadan kan vara en sjukdom som har uppstått på grund av arbete. Den kan också bero på olycksfall på arbetsplatsen eller på olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet.

Läkarbesök och medicin

Besök hos läkare subventioneras med 95 kronor per besök. Vi ersätter också dina utlägg för all receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet.

Löneväxling – växla lön till tjänstepension

Du har möjlighet att spara extra pengar till din tjänstepension genom en enskild överenskommelse – så kallad löneväxling. Det går ut på att du avstår lön mot att arbetsgivaren betalar in mer pengar till din tjänstepension.

Universitetshuset.
Näckrosor i tropiska växthuset

Gratis inträde till museer och trädgårdar

Alla anställda har fritt inträde till de museer och trädgårdar som drivs av Uppsala universitet:

  • Evolutionsmuseet
  • Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum
  • Medicinhistoriska museet
  • Linnés Hammarby
  • Linnéträdgården med Linnémuseet
  • Tropiska växthuset
Senast uppdaterad: 2023-02-06