HR Excellence in Research

Uppsala universitet har erhållit EU-kommissionens erkännande HR Excellence in Research, en utmärkelse som påvisar att Uppsala universitet är en arbetsgivare som erbjuder en stimulerande och gynnsam arbetsmiljö.

Utmärkelsen är också ett erkännande av ett universitets åtagande att tillämpa rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden och att ständigt utveckla dessa förfaranden.

HR Excellence in reearch logga.

En förutsättning för utmärkelsen är att man implementerar den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare (Charter & Code). De innehåller rekommendationer och god praxis för anställning och rekrytering av forskare i alla karriärskeden och omfattar alla forskningsområden inom de offentliga och privata sektorerna.

För att underlätta för arbetsgivare att genomföra stadgan och riktlinjerna i sina policydokument har EU-kommissionen utvecklat ett verktyg som stöd för processen: HR-strategin for forskare (HRS4R), som innehåller fasta mallar och obligatoriska steg i implementeringen.

Mer om arbetet med den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code) och HR-strategin för forskare (HRS4R) i medarbetaringången.

Kontakt

Vid frågor om Uppsala universitets arbete med HRS4R, kontakta hrs4r@uu.se.

Stöd till internationella forskare och personal

Universitetet erbjuder stöd till internationella forskare och personal. Det kan omfatta information om arbetsförhållanden, ankomstarrangemang och sociala aktiviteter. Läs mer om hur universitetet hjälper internationella forskare och personal (engelska).

Uppsala universitet är också medlemmar i EU-nätverket EURAXESS med syfte att främja rörlighet och utveckling av forskare inom EU.

Logga med texten Euroaxess in motion

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin