Programvaruteknik

Programvaruteknik passar dig som gillar att klura ut lösningar på problem. Att utveckla datorprogram handlar om att identifiera problem, formulera lösningar och planera för hur de ska kunna genomföras. I alla kurser använder vi programmering för att tillämpa de teoretiska kunskaperna genom laborationer och projekt.

Genom att fokusera på generella aspekter som problemlösning och strukturering blir det enkelt att anpassa sig till nya språk och tekniker.

Kurser inom programvaruteknik behandlar metoder, tekniker och verktyg för att utveckla programvara. Dagens programvaror bygger till stor del på mobil- och webbteknik, oavsett om de ska användas på Internet eller internt på ett företag. Det handlar inte om att skapa snygga hemsidor utan om mer avancerade system där webbsidor endast är det gränssnitt som användaren interagerar med. Fokus ligger på de bakomliggande teknikerna, hur datorer fungerar och kommunicerar samt olika webbtekniker. Programmeringen handlar både om språket och om att programmera effektivt och säkert. Design av databaser och databaser som teknisk lösning för lagring av data är väsentligt inom ämnesområdet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin