Bra att veta inför anmälan

Studieregister

När du anmäler dig till och antas till en utbildning läggs namn, personnummer och adress in i universitetets studieregister Ladok, tillsammans med uppgifter om antagningen. När du påbörjar dina studier kommer uppgifter om bland annat registreringar och studieresultat att läggas in i registret.

Uppgifterna i Ladok kan även användas av andra myndigheter och högskolor för beslut om antagning och studiemedel, statistik och vissa andra ändamål.

Inställda kurser

Kurser kan bli inställda på grund av för få sökande eller bristande resurser. Ange gärna reservalternativ i din ansökan.

Antagning till senare del av ett program

Om du har läst kurser som motsvarar början av ett program kan man på vissa utbildningar komma in i ett senare skede. Antagning till senare del görs i mån av plats. För att antas till senare del av ett program måste du också uppfylla behörighetskraven.

Kontakta programmets studievägledare och diskutera vilka möjligheter som finns.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig tar kontakt med universitet för att planera stödet.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte anmäla dig via internet utan skicka din anmälan per post till Universitets- och högskolerådet. Läs mer om skyddade personuppgifter på antagning.se.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig om du inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Regler för antagning

I antagningsordningen vid Uppsala universitet finns universitetets regler för anmälan, behörighet och urval. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Bedömningshandboken utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin