Klimatutmaningen - fristående kurser

Klimatförändring och minskad biologisk mångfald utgör reella hot mot dagens samhälle. Jorden och livets utveckling, natur- och energiresurser, miljö- och klimatfrågor, naturkatastrofer och hållbar utveckling. Allt hänger ihop. Klimatfrågan är en komplex samhällsutmaning som kräver tvärgående kunskap från olika forskningsområden. Innovativa angreppssätt krävs för att möta klimatförändringarnas komplexa utmaningar.

Urval av kurser på temat klimatutmaningen

Länkarna nedan går till kursplaner och anmälan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin