Från medeltidsromantik till klimatapokalyps: Folkloristiska perspektiv på kulturarv, katastrofer och klimat

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EE413

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Berättelser är kraftfulla kulturella verktyg. De skapar förutsättningar för hur vi upplever och hanterar händelser och fenomen i vår vardag samtidigt som gjorda erfarenheter också skapar berättelser. Vi studerar detta med utgångspunkt i ett antal teman, där den gemensamma nämnaren är just berättelser och berättande. Denna kurs handlar om hur kulturarv uppstår i teori och praktik, om hur folklore och berättelser om det förflutna utgör viktiga ingredienser i kulturarvsprocessen och upplevelseindustrin, om hur till exempel spökturism, dramatiserade museivisningar och medeltidsfestivaler skapar historia.

Kursen tar även upp hur berättande om katastrofer formar hur vi förstår och reagerar på katastrofer: berättelser kan få påtagliga konsekvenser för samhällets katastrofhantering och människors liv i katastrofens skugga. Bland annat diskuteras jordbävningen i Lissabon, orkanen Katrina och berättelser om klimatförändringar ur denna synvinkel.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin