Principer för och drift av elektriska fordon

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Våren 2024 Våren 2024, Olika orter i Sverige, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Olika orter i Sverige, 100 %, Distans, Svenska

Om kurspaketet

Kurspaketet består av fyra kurser som tillsammans ger en grundläggande förståelse om eldrivna fordon, deras huvudkomponenter och funktion samt konstruktion. Kurserna kan också läsas separat.

Kursen Introduktion till elektriska fordon ger dig bland annat en introduktion till olika drivlinor, såväl elektriska som diesel-/bensinbaserade drivlinor samt deras konstruktion, tillverkning, drift och underhåll.

Kursen Batterier för elektromobilitet ger dig en introduktion till batterier för elektriska fordon, deras grundläggande funktion, produktion samt användning.

Kursen Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon behandlar viktiga aspekter av dagens och framtida elnät som energibärare för elfordon. Vidare presenteras uppbyggnaden av det elektromekaniska framdrivningssystemet och dess ellager. Du lär dig att göra enklare beräkningar för konstruktion av en elektrisk drivlina.

I kursen Konstruktion av elfordon konstruerar och testar du under handledning en mindre elektrisk drivlina avsedd för cykel, skateboard eller moped/scooter eller dylikt.

Kursen Batterier för elektromobilitet ges på engelska, övriga på svenska.

Distanskursens upplägg: Större delen av undervisningen sker på distans. Föreläsningar spelas generellt inte in utan ges i realtid. Närvaro via uppkoppling krävs vid seminarier samt andra examinerande moment. Zoom kommer att användas för digital kommunikation. Studenterna medverkar i grupper som placeras på olika ställen i Sverige. Specifika platser planeras i Mälardalen (Eskilstuna, Södertälje, Västerås, Uppsala), västkusten (Göteborg, Trollhättan) och norra Sverige (Umeå, Luleå) samt möjligen i söder (Lund). Den exakta placeringen av projektgrupperna kommer att bestämmas av antalet studenter vid kursstart. Det måste vara tillräckligt många studenter som önskar vara på samma plats för att en projektgrupp ska placeras där. Sökande informeras av institutionen angående detta under urvalsprocessen. En grupp kan komma att vara på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin