Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning

90 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Utbildningen vänder sig till personer med utländsk psykologexamen som behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk psykologlegitimation.

Utbildningen är framförallt avsedd för sökande med en examen från utanför EU/EES-området och som tidigare inte fått sin examen erkänd i ett EU/EES-land. För sökande med en examen från EU/EES-området finns det i de flesta fall möjlighet att via Socialstyrelsen få sin examen erkänd i Sverige utan att behöva gå en kompletterande utbildning.

För sökande med en examen från utanför EU/EES-området finns även alternativet att istället för kompletterande utbildning få legitimation efter kunskapsprov som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Utbildningen ges vid Uppsala universitet, Lunds universitet samt vid Umeå universitet.

Innehåll

Utbildningen omfattar maximalt 90 högskolepoäng och innehåller teoretiska studier med praktiska inslag. Din tidigare kunskap inom psykologi integreras med ny kunskap. Studierna planeras med hänsyn till din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska visa den kunskap, förmåga och förhållningssätt som krävs för psykologyrket i Sverige och, efter prövning av Socialstyrelsen, kunna söka till praktiktjänstgöring (PTP).

Utbildningen är ett kurspaket och består inledningsvis av två gemensamma kurser: Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt och Samtal och kommunikation för psykologer med utländsk examen. För resterande utbildning görs bedömning av dina förkunskaper och därefter görs individuella studieplaner.

Den individuella studieplanen består av kurser som samläses med Psykologprogrammet.

Undervisningsspråket på utbildningen är svenska med en stor del av kurslitteraturen på engelska. För att klara utbildningen är det därför en förutsättning att du behärskar både svenska och engelska.

Efter fullgjorda studier kommer du att få ett intyg på genomgångna kurser. Utbildningen leder inte till en examen.

Ladda ner och fyll i en meritförteckning på digital blankett och bifoga den som bilaga till din anmälan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin