Bevarandebiologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG318

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Du som vill jobba med forskning på bevarandebiologiska frågor eller med praktiskt naturvårdsarbete får här chansen att bygga en gedigen bas i bevarandebiologisk teori och forskningsmetodik. Kursen fokuserar på populationsnivå, och kombinerar teori med övningar på data från bevarandestudier. När du läst kursen har du kunskaper du behöver som forskare i bevarandebiologi, eller för praktiskt arbete på till exempel länsstyrelser eller som kommunekolog.

Kursen har speciellt fokus på problem som små populationer ställs inför, och kombinerar demografiska och genetiska aspekter. Vi arbetar med kvantitativ metodik för att analysera dynamiken hos strukturerade och icke-strukturerade populationer, och utför olika typer av sårbarhetsanalyser. Vi arbetar också med olika bevarandegenetiska modeller. Undervisningen ges som föreläsningar, datorlaborationer med bruk av R och Excel, seminarier, och exkursioner. Ett individuellt projektarbete utgör en viktig del. Kvantitativa analyser och modellering är centrala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin