Allmän och molekylär systematik

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG393

Hösten 2023 Hösten 2023, Fiskebäckskil, 100 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Fiskebäckskil, 100 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp inom allmän och molekylär systematik, ger dig vissa färdigheter i vanliga molekylära tekniker och grundläggande kunskap om fylogenetisk analys. Vi kommer att diskutera frågor i systematisk forskning och hur man kan hantera dem. Du kommer att möta både teoretiska och praktiska aspekter av fylogenianalys samt hur man avgränsar och identifierar arter och andra taxa, med fokus på molekylär data. Du kommer att implementera det du lär dig i små projekt/fallstudier.

Den laborativa delen av projektet kommer att genomföras på Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil, Bohuslän. På Klubban kommer vi även att ha andra aktiviteter som seminarier "i verkligheten" som kompletterar den webbaserade undervisningen.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Den obligatoriska fältdelen av kursen planeras till 6-19 oktober 2024 på Klubbans biologiska station, Fiskebäckskil. På Klubban är det bland annat obligatoriska våt- och datorlabbar och en skriftlig tenta. Dessutom förekommer webbaserade examinerande moment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin