Biodiversitet och ekosystemens funktion

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG514

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Fokus för den här kursen ligger på förståelsen av biodiversitetens roll för ekosystemen, och vilka faktorer i ekosystemen som är av betydelse för biologisk mångfald. De ekosystem som behandlas är framförallt akvatiska, men andra naturliga och konstruerade ekosystem ingår också. Exempel på studieobjekt spänner över hela ekosystem från mikroorganismer till fisk. Ett avsnitt om vetenskaplig publicering, god vetenskapssed och forskningsetik ingår också. Vetenskapligt arbetssätt tillämpas genom att planera, utföra och utvärdera ett eget experiment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin