Människans evolution och genetik

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG515

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Vår förståelse för människans evolution och genetik har ökat enormt de senaste två decennierna i och med att människans genom har sekvenserats. Med genetiska data från många människor har vi nu också en mycket bättre bild av människans evolution och demografiska historia. Inte minst har de senaste molekylära metoderna för att undersöka DNA från förhistoriska människor förändrat vår bild av människans historia.

Kursen ger en omfattande översikt av hur genetik kan användas som ett verktyg för att undersöka människans ursprung och evolution. Kursen ger en djupgående förståelse av det mänskliga genomet, populationsgenetiska verktyg för att analysera det humana genomet, människans evolutionära historia, människans genetiska variation och koppling till egenskaper, DNA från förhistoriska människor, och en inblick i andra forskningsfält som studerar människans historia såsom arkeologi, antropologi, paleontologi och lingvistik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin