Floristik och faunistik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG607

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Här presenteras vanliga djur och växter i nordisk fauna och flora och deras förekomst i nordiska ekosystem, med fokus på inlärning av utvalda arter och grupper av växter och djur. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer, levnadssätt hos olika djur- och växtgrupper, insamlings- och bestämningsmetodik. Exkursioner och bestämningsövningar är viktiga inslag i kursen. Dessa utförs individuellt enligt instruktioner som förmedlas via kursens e-klassrum.

Distanskursens upplägg: Kursen ges helt på distans och innehåller inga obligatoriska träffar. Exkursioner och bestämningsövningar utförs individuellt enligt instruktioner som förmedlas via kursens e-klassrum. Kommunikationen mellan lärare och student sker på lärplattformen Studium genom forum och e-post, samt genom lärares feedback på inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin