Cybersäkerhet i ett samhällsperspektiv

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1DL003

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Cybersäkerhet i vår digitala värld har många olika aspekter, till exempel tekniska, juridiska, politiska och etiska. Det är viktigt att se fler än en av aspekterna och se att de samverkar och påverkar varandra. Hur kan man till exempel avväga de juridiska och etiska aspekterna av ett övervakningssystem mot de tekniska möjligheterna? Hur kan man balansera samhällets behov av säkerhet mot olika personliga rättigheter som personlig integritet och yttrandefrihet? Kan man bygga ett tekniskt säkert system där myndigheterna ändå har en bakdörr för att kunna hitta grova brottslingar?

Du får lära dig grundläggande tekniker och principer för teknisk säkerhet, juridiska principer och koncept för dataskydd, personlig integritet och säkerhet, och att använda etiska/moraliska/filosofiska principer och teorier. Kursen utgår från tillämpade fall och seminarier, där du på ett tvärvetenskapligt sätt får arbeta tillsammans med studenter med en annan bakgrund.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin