Introduktion till computational social science

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1DL007

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar beräkningsmetoder för att modellera mänskligt beteende och sociala fenomen. Grundläggande begrepp inom computational social science behandlas, såsom observationsstudier (vilka typer av data som finns, möjliga källor till snedvridning och hur man använder data för modellering), grundläggande begrepp och tekniker för att köra experiment (fråga kontra observation, naturliga experiment, simuleringar, validitet och generalisering) och diskutera viktiga frågor såsom etiska överväganden.

Kursen har både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv, där du lär dig grundläggande principer och också hur du tillämpar dem i praktiken inom tre huvudområden:

  • analys av sociala nätverk
  • textanalys
  • agentbaserad modellering och simulering.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin