Ämnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1DT067

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Efter genomgången kurs ska du kunna:

  • planera undervisning i teknik med inriktning mot datateknik utifrån aktuella styrdokument
  • redogöra för karakteristiska drag i skolelevers lärande av datalogiska begrepp och metoder
  • visa förmåga att reflektera över medvetna didaktiska val inom teknikämnet med inriktning mot datateknik och motivera dessa utifrån en analys av verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande
  • genom olika examinationsformer bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i datorteknik
  • söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin