Astrobiologi för nybörjare

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA012

Sommar 2024 Sommar 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Astrokemi och processen för bildandet av kemiska ämnen i rymden. Därefter kommer vi att undersöka hur planetsystem bildas och utvecklas. Vi kommer även att fördjupa oss i studier av exoplaneter och deras atmosfärer. En annan aspekt är utvecklingen av planetariska atmosfärer över längre tidsperioder. Vi kommer att analysera de förhållanden som krävs för att liv ska kunna uppstå på planeter. Slutligen kommer vi att titta på metoder för att identifiera livstecken, även kända som biosignaturer, på andra planeter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin