Mekanik II

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA102

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Stela kroppars kinematik och dynamik. Accelererade referenssystem. Svängningsrörelse. Elasticitet, mekaniska vågor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin