Kosmiska katastrofer

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA230

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Är jorden en säker hemvist för människosläktet, och i så fall hur länge? Går hoten från rymden att kartlägga och undvika? Och hur länge kan universum i sig fortsätta att upprätthålla liv? I kursen behandlas solsystemets, Vintergatans och universums framtid, tänkbara astronomiska hot mot livet på jorden samt olika kosmologiska undergångsscenarion. Kursen kan läsas utan särskilda bakgrundskunskaper i astronomi eller annan naturvetenskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin