Kärnfysik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA346

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande kärnfysik med tillämpningar. Fokus ligger på en förståelse av de kärnfysikaliska processer som ligger bakom fenomen i den värld som vi lever i. Bland annat behandlas stark och svag växelverkan, kärnmodeller, radioaktiva sönderfall, fissions- och fusionsprocessen, strålningens växelverkan med materia samt elementens ursprung. Tillämpningar inom industri och medicin behandlas tillsammans med detektorer och biologiska effekter av strålning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin