Partikelfysik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA347

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Modern partikelfysik med tonvikt på fundamentala begrepp och processer. Introduktion till partikelfysikens standardmodell. Kvarkmodellen inklusive spektroskopi. Kvantkromodynamik (QCD). Teknik för partikelacceleration och partikeldetektion. Kunskaps- och teknologiöverföring till övriga samhället.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin