Joniserande strålning - principer och mätning

4 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA365

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Om kursen

Vilka detektorer är lämpade för mätning av olika typer av joniserande strålning och hur fungerar de? Hur analyserar och tolkar man mätresultaten? Hur ser det aktuella läget ut inom detektorteknologin? Dessa och andra frågor behandlas i kursen, vilken ger en inblick i de metoder som används för att mäta joniserande strålning.

Förutom grunderna behandlar kursen tillämpningar inom industri, medicin och forskning, som till exempel mätning av naturliga och konstgjorda strålkällor, dosimetri och strålskydd, spektroskopiska mätningar samt avbildningstekniker. Kursen riktar sig till personer från kommun, landsting och industri men även andra intresserade.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Möjlighet att delta på plats kommer att finnas för vissa moment, för den som önskar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin