Energifysik II med kärnkraft

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA403

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Potential hos olika energikällor: fossila bränslen, biobränsle, vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft. Reaktorfysik, neutroncykeln, kriticitet, effektutveckling, kylning, reaktorsäkerhet. Reaktordesign, reaktordynamik, grunderna för PWR (Pressurised Water Reactor) och BWR (Boiling Water Reactor). Uranbrytning. Avfallshantering. Olika reaktortyper, kärnkraften i världen. Generation IV: bridning och förbränning i snabba reaktorer, avancerade bränslecykler. Fusion: grunderna, introduktion till plasmafysik, magnetisk inneslutning, tokamakfysik. Fusion-fissionshybrider. Eldistribution och integration av stor- och småskalig produktion i kraftnätet. Biologiska effekter av strålning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin