Energifysik I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA404

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Energianvändning i Sverige. Olika energikällor: spontana och kontrollerbara, uttömliga och förnybara. Energikällors tillgänglighet, deras globala energiinnehåll och utvinningsbarhet. Fysikaliska och tekniska principer och miljöaspekter för omvandlingsanläggningar såsom vindkraftverk, vattenkraftanläggningar, solkraftverk, kärnkraftverk och anläggningar och maskiner som drivs med fossilt bränsle.

Fluidmekanik: Bernoullis ekvation, Betz lag. Fasta tillståndets fysik: Elektronstruktur hos fasta kroppar, grundläggande halvledarteknologi. Kärnfysik: olika kärnmodeller, radioaktivt sönderfall, fission, tvärsnitt. Teknisk värmelära: kretsprocesser, Carnotcykeln, ångcykler, gascykler.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin