Mätteknik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA513

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med många praktiska övningar på fysikaliska experiment från design till rapportering. Mätosäkerhetsbegreppet och mätvärdesbehandling (medelvärde, mätosäkerhetsberäkningar, minsta kvadratanpassningar, diagramritning) med dator. Elektriska mätinstrument. Elektriska givare och grundläggande elektronikkomponenter med enklare kopplingsövningar utifrån ett givet schema. Instrumentstyrning och mätdatainsamling med dator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin