Elektromagnetism I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA514

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Elektricitetsläran utgör en grundläggande del av fysiken och har omfattande tekniska tillämpningar. Kursen ger grunderna om elektromagnetiska fält och materiens elektriska och magnetiska egenskaper, mätteknik i elektricitetsläran, kännedom om tekniker för utnyttjande av elektrisk energi samt träning i fysikaliskt laborationsarbete, resultatrapportering samt numerisk problemlösning och simulering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin