Elektronstrukturberäkningar i praktiken

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA583

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

För att beräkna ett materials specifika egenskaper löser vi inom täthetsfunktionalteorin (DFT) numeriskt Kohn-Sham-ekvationen. Beroende på frågeställningen används olika bas-set. På grund av utvecklingen av både datorer och beräkningsmetoder är det nuförtiden möjligt att förutsäga ett materials egenskaper med en osäkerhet på några få meV.

Denna kurs behandlar likheter och skillnader av olika elektronstrukturberäkningsmetoder baserade på DFT. Du kommer att prova på några beräkningsmetoder inom DFT som nuförtiden används för beräkningen av material specifika egenskaper inom fysik, kemi och biologi. Efter kursens genomgång har du praktisk erfarenhet av kvantmekaniska beräkningar av materialegenskaper som direkt kan jämföras med experimentella resultat.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin