Mätteknik för energisystem

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA591

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med många praktiska övningar på fysikaliska experiment från design till rapportering. Kursens fokus ligger på mätteknik och mätmetoder som är tillämpbara inom energisystemområdet, mätvärdesbehandling (mätosäkerhetsberäkningar, minsta kvadratanpassningar, diagramritning), datorstyrning av mätinstrument och mätdatainsamling, samt elektriska givare och dess anslutningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin