Säkerhetsanalyser inom energisektorn

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA594

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Riskanalyser är i många industrier och organisationer ett viktigt hjälpmedel vid beslutsfattande frågeställningar som berör komplexa system där olika handlingar och händelser kan påverka säkerheten.

I kursen behandlas olika sorters säkerhetsanalyser som används inom kärnkraftsindustrin. Fokus ligger på probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) och i viss mån deterministisk säkerhetsanalys (DSA). Statistiska beräkningsverktyg kommer användas för beräkningar av risken för olika händelseutfall utifrån olika inledande händelser och konsekvenserna av dessa utfall. Genom övningar och inlämningsuppgifter lär du dig att formulera, tillämpa och bedöma olika modeller för riskanalys i verkliga situationer. Dessa färdigheter bekräftas sedan i ett projektbaserat PSA-arbete inom valfri energisektor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin