Examensarbete C i fysik

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA599

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Självständigt projektarbete i fysik där de färdigheter och förmågor tränas som ska uppnås enligt målen för en kandidatexamen i fysik. Examensarbetet utförs i nära anslutning till pågående projekt inom forskning eller utveckling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin