Kvantmaterial I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA654

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kvantmekanik med hjälp av Dirac-formalism, bra- och ket-vektorer, operatorer och observabler. Harmoniska oscillatorn med stegoperatorer. Kvantmekanisk tunnling. Kvantsammanflätning och kvantoptik: laboration med "quantum eraser" och beskrivning i Dirac-formalism. Kvantmekanisk formulering av Bloch-funktioner i en periodisk kristall. Reciproka rummet: reciproka rummet och Brillouin-zoner, fononer och termiska egenskaper hos fasta material. Elektroner: fria elektronmodellen, Fermi-gas, energiband. Klassificering av material: metaller, halvledare, isolatorer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin