Tillämpad molekylfysik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA656

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Molekylfysik inklusive molekylär orbitalteori och elektronstruktur för molekylära system, molekylär växelverkan och kopplingen mellan molekylfysik och termodynamik och elektrokemiska egenskaper, spektroskopiska metoder för fundamental och tillämpad molekylfysik, simuleringsmetoder för molekyla system, struktur och funktion hos större system som till exempel biomolekyler, kluster och nanomaterial, funktionella molekylära ytlager som används till exempel i batterier, solceller och för artificiell fotosyntes. Tvådimensionella kvantkristaller för nanoelektroniska och spintroniska tillämpningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin