Spektroskopi av atomer och molekyler

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA658

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen förbereder för vidare studier och forskning inom material och kemisk fysik och bygger vidare på en första kurs i kvantfysik när det gäller den kvantmekaniska beskrivningen av atomer och molekyler.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin