Atomära mätningar

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA668

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen behandlas grunderna i neutronspridning och hur metoden kan användas för att karakterisera magnetiska egenskaper, speciellt spinnegenskaper. Tillämpningar av synkrotronljusbaserade metoder för förståelse av energiomvandlingsprocesser hos optimering av solceller, LED samt för dynamiken i framtida magnetiska och elektroniska komponenter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin