Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE055

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Övergången till kvartära istidsförhållanden präglas av många stora klimatförändringar. Kursen granskar pågående vetenskapliga debatter om klimatförändringar på mångtusenåriga till tektoniska tidsskalor. Vi diskuterar rekonstruktion och datering av miljöförändringar i lössjordar och marina sediment samt de föreslagna drivmekanismer som har skapat den nuvarande klimatperioden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin