Vindkraftsprojektering

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV147

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen ingår studier om hållbar utveckling och energikällor. Grundläggande matematiska och fysikaliska begrepp behandlas. Vidare ges en introduktion till vindkraftens förutsättningar som tar upp hur ett vindkraftverk fungerar, planering för vindkraft, miljöhänsyn, lokalisering och ekonomiska aspekter. De olika faserna i vindkraftsprojekt studeras. Muntlig och skriftlig presentation i ett vetenskapligt sammanhang behandlas och övas inom kursen.

Kursen fokuserar på specifika projektledningsmetoder och processer för vindkraftsprojektering. Projektplanering, upplägg och arbete i projektteam, förhandlingar och konfliktlösningar är viktiga inslag i kursen. Studiebesök till en vindkraftpark ingår.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin