Jordens undergång

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV173

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 75 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen belyser olika visioner om jordens undergång, vetenskapliga teorier om jordens yttersta tid i historien och kulturen. Exempel på faktiska händelser i jordens historia så som jordbävningar, vulkanutbrott, magnetiska polvändningar. Samhällskatastrofer som kärnvapenkrig, pandemier och samhällets beredskap. Fokus ligger på kritiskt tänkande och att kunna avgöra rimligheten i olika utsagor om jordens stundande undergång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin