Hållbar energiomställning

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV216

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en översikt över komplexiteten i den energiomställning som samhället för närvarande står inför, inklusive utmaningar såväl som fördelar som denna omställning för med sig. Dessutom kommer kursen att behandla de grundläggande principerna för hållbarhet och hur detta är kopplat till energiomställningen.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som en nätbaserad utbildning. Uppgifter lämnas in i e-klassrummet och du får personlig återkoppling av läraren och ett diskussionsforum finns tillgängligt. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar men du kan välja själv när du vill studera.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin