Naturolyckor och naturkatastrofer

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1HY044

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen granskar katastrofcykeln (förebyggande åtgärder, förberedelse, respons och återhämtning) i relation till naturolyckor. Du kommer att diskutera och föreslå åtgärder på invecklade problem i katastrofriskreduktion, där katastrofcykeln jämförs och kritiskt utvärderas i relation till naturkatastrofer som skett under de senaste åren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin