Hydrokemi

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1HY111

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I den här kursen får du lära dig om de geokemiska processer som påverkar vattnets kemiska sammansättning. Samspelet mellan vatten och mineral och dess betydelse för grundvattensammansättning är i fokus.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin