Kemins grunder och principer

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB013

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskap om kemiska begrepp, modeller och principer som används för att beskriva materiens egenskaper på atomär och molekylär nivå och vilken effekt växelverkningar mellan molekyler har på både jämviktsegenskaper och dynamiska processer. Laborationerna illustrerar de olika momenten i kursen och är baserade på kemiska fenomen i vår omgivning. Kursen ligger till grund för vidare studier i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin