Proteinvetenskap

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB433

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Proteinvetenskap är grundläggande för forskning inom biokemi, biologi och medicin, samt för utveckling inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Kursen fokuserar på proteiners strukturella och funktionella egenskaper, samt viktiga områden för deras användning i vetenskaplig forskning och industriella tillämpningar. Du får praktisk erfarenhet av produktion av proteiner och bestämning av deras egenskaper.

Design av nya proteiner med skräddarsydda egenskaper, till exempel enzymer med nya katalytiska egenskaper och proteiner som kan användas som läkemedel, kommer också att behandlas. En del av kursen kommer att ägnas åt proteiners betydelse som mål för läkemedel och hur de används för att upptäcka nya läkemedel.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin